Elszámolási és forintosítási információk

Ügyféldokumentumok

Elszámolási igény bejelentő: Igény bejelentő

Igazolás: Igazolás

Adatváltozás bejelentő: Adatváltozás bejelentő

Elszámolásra vonatkozó panaszbejelentő: Panaszbejelentő

Elszámolási panaszkezelés menete: Elszámolási panaszkezelés

Nyilatkozat a túlfizetés kifizetéséhez: Túlfizetési nyilatkozat

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez: Elszámolási másolat igény

Adatvédelmi ügyféltájékoztató: AdatvédelemPénzügyi Békéltető Testület (PBT) dokumentumai

Tájékoztató az elszámolás kapcsán keletkező jogvita szabályairól: Tájékoztató

PBT eljárás kezdeményezésének formanyomtatványai: 

  http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása

  iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták: MintákMNB információk

Gyakran ismételt kérdések az elszámolás tárgyában: MNB GY.I.K.